Nechytailo, P. (2022) „Naczynia ceramiczne z drugiej połowy XV–pierwszej połowy XVI wieku z badań wykopaliskowych na Polskim Rynku w Kamieńcu Podolskim”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), s. 231–236. doi: 10.23858/KHKM70.2022.2.006.