Kozdrach, M. (2022) „Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), s. 201–230. doi: 10.23858/KHKM70.2022.2.005.