Klonder, A. (2022) „Piotr Miodunka, Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), s. 115–117. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3125 (Udostępniono: 10 sierpień 2022).