Kowalczyk, M. i Żołądź-Strzelczyk, D. (2022) „Żywienie dziecka w polskiej rodzinie szlacheckiej w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie Stasia Tretera”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), s. 419–433. doi: 10.23858/KHKM70.2022.4.002.