Kowalczyk-Heyman, E. (2022) „Słownik historyczno-geograficzny ziemi czerskiej w średniowieczu, z. 1 A – Cychry”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), s. 258–259. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3187 (Udostępniono: 28 maj 2024).