Klonder, A. (2022) „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(3), s. 363–366. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3293 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).