Związek, T., Leńczuk, M. i Zachara-Związek, U. (2023) „Lustracja królewskich puszcz, lasów i borów na Mazowszu z 1566 roku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), s. 181–201. doi: 10.23858/KHKM71.2023.2.004.