Čelkis, T. (2022) „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), s. 507–512. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3334 (Udostępniono: 26 luty 2024).