Rottermund, K. (2022) „Janusz Musialik, Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), s. 520–521. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3337 (Udostępniono: 21 lipiec 2024).