Jankowski, A. (2014) „Patronka cywilizacyjnej przemiany. Biała legenda Marianny Skórzewskiej wykreowana w dobie upadku Rzeczypospolitej”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(2), s. 227–241. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/779 (Udostępniono: 28 maj 2024).