Przybyłowicz, O. M. (2014) „Rachunki za pogrzeby sióstr norbertanek klasztoru na Zwierzyńcu (XVII–XVIII wiek)”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(3), s. 431–440. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/800 (Udostępniono: 23 maj 2024).