Jankowski, A. (2014) „Splendor pędzlem kreowany : dekoracje ścienne jako wyraz ambicji benefaktorów świątyń drewnianych wielkopolskiej prowincji”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), s. 488–498. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/804 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).