Opioła-Cegiełka, M. (2014) „Polskie poradniki gospodarstwa domowego z drugiej połowy XIX i początku XX wieku o służących : między wzorcem a realiami”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), s. 587–594. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/811 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).