Przybyłowicz, O. M. (2014) „ 23-26 kwietnia 2014 r”., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), s. 670–673. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/821 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).