Zachara-Związek, U. (2015) „Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w drugiej połowie XV wieku”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), s. 29–40. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/824 (Udostępniono: 24 maj 2024).