Jankowski, A. (2015) „„Pierwszy” w toruńskim panteonie ludzi nauki i sztuki. Uwagi o książce Gwido Chmarzyński i jego dzieło «Sztuka w Toruniu» [artykuł recenzyjny]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), s. 157–160. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/833 (Udostępniono: 28 maj 2024).