Ulicki, B. (2017) „Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 340 : [recenzja]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), s. 271–278. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/960 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).