Przybyłowicz, O. M. (2017) „Źródła do poznania gospodarki w dobrach wiejskich klarysek gnieźnieńskich od końca XVI do schyłku XVII stulecia”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(4), s. 447–459. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/981 (Udostępniono: 23 maj 2024).