Szklarz-Habrowski, A. (2018) „ Barbary w Starej Częstochowie na przełomie XVIII i XIX w”., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), s. 59–73. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/992 (Udostępniono: 29 maj 2024).