Klonder, A. (2018) „Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 2), wstęp i oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak, Jacek Pielas, Kielce 2016 [omówienie]”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), s. 116–117. Dostępne na: https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/998 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).