[1]
A. Klonder, „Diariusz podróży po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, oprac. i wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017 [omówienie]”, KHKM, t. 66, nr 2, s. 248–250, sty. 2018.