[1]
A. Klonder, „Nalewka srebrna z miednicą - atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne”, KHKM, t. 67, nr 1, s. 41–53, sty. 2019.