[1]
A. Jankowski, „Restauracja drewnianej architektury sakralnej w uwarunkowaniach prawnych doby zaborowej. Uwagi na podstawie zapisów źródłowych wielkopolskiej prowincji”, KHKM, t. 67, nr 1, s. 93–112, sty. 2019.