[1]
P. Duma, J. Piekalski, A. Latocha, M. Pietruszka, K. Jaworski, i M. Mackiewicz, „Młyn Dolny w Bystrzycy na Pogórzu Kaczawskim. Zanik młynarstwa tradycyjnego w czasach industrializacji”, KHKM, t. 68, nr 4, s. 555-580, grudz. 2020.