[1]
T. Związek, „Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych”, KHKM, t. 70, nr 1, s. 3–33, cze. 2022.