[1]
W. Bis, „Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku”, KHKM, t. 69, nr 3, s. 301–320, grudz. 2021.