[1]
A. Penkała-Jastrzębska, „Świat kultury materialnej na magnackim dworze na przykładzie rejestrów majątkowych Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z lat 1738–1741”, KHKM, t. 69, nr 1, s. 101-120, lip. 2021.