[1]
M. Kozdrach, „Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych”, KHKM, t. 70, nr 2, s. 201–230, paź. 2022.