[1]
E. Kowalczyk-Heyman, „Słownik historyczno-geograficzny ziemi czerskiej w średniowieczu, z. 1 A – Cychry”, KHKM, t. 70, nr 2, s. 258–259, paź. 2022.