[1]
A. Klonder, „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia”, KHKM, t. 70, nr 3, s. 363–366, grudz. 2022.