[1]
T. Čelkis, „Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk”, KHKM, t. 70, nr 4, s. 507–512, grudz. 2022.