[1]
K. Rottermund, „Janusz Musialik, Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku”, KHKM, t. 70, nr 4, s. 520–521, grudz. 2022.