[1]
U. Zachara-Związek, „Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w drugiej połowie XV wieku”, KHKM, t. 63, nr 1, s. 29–40, sty. 2015.