[1]
L. Kajzer, „Źródła i materiały do dziejów szlachty województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku, t. 2: Inwentarze dóbr ziemskich z XVII–XVIII wieku (cz. 1), wstęp i oprac. J. Pielas, Kielce 2013 [recenzja]”, KHKM, t. 64, nr 1, s. 127–134, sty. 2016.