[1]
B. Ulicki, „Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polskim przedrozbiorowej, Maurycy Zajęcki, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, ss. 340 : [recenzja]”, KHKM, t. 65, nr 2, s. 271–278, sty. 2017.