Klonder, A. „Diariusz podróży Po Europie (1682–1688), Jan Michał Kossowicz, Oprac. I wstęp Anna Markiewicz, Warszawa 2017 [omówienie]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 66, nr 2, styczeń 2018, s. 248-50, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1013.