Klonder, A. „Reformacja W Toruniu. Wpływ Kultury Ewangelickiej Na rozwój Miasta. Katalog Wystawy W Muzeum okręgowym W Toruniu 9 Czerwca — 15 Października 2017, Red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska [omówienie]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 66, nr 4, styczeń 2018, s. 605-, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1036.