Klonder, A. „Przemysł Chemiczno-Farmaceutyczny Na Kujawach I Pomorzu Gdańskim (1918/20–1950), Wojciech Ślusarczyk, Dariusz Chyła, Bydgoszcz 2017 [omówienie]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 66, nr 4, styczeń 2018, s. 606-7, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/1037.