Klonder, A. „Nalewka Srebrna Z Miednicą - Atrybut Elitarnej Kultury stołu We wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 67, nr 1, styczeń 2019, s. 41-53, doi:10.23858/KHKM67.2019.1.003.