Jankowski, A. „Restauracja Drewnianej Architektury Sakralnej W Uwarunkowaniach Prawnych Doby Zaborowej. Uwagi Na Podstawie zapisów źródłowych Wielkopolskiej Prowincji”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 67, nr 1, styczeń 2019, s. 93-112, doi:10.23858/KHKM67.2019.1.006.