Klonder, A. „Świat Materii W Testamentach Szlachty Czeskiej I Polskiej Z XVII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 67, nr 4, grudzień 2019, s. 449-88, doi:10.23858/KHKM67.2019.4.004.