Przybyłowicz, O. M. „Źródła dochodów Klasztoru Klarysek W Gnieźnie Pod Koniec XVI Wieku Na Podstawie rękopisu «Regestrum 1593»”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 68, nr 2, sierpień 2020, s. 171-86, doi:10.23858/KHKM68.2020.2.003.