Klonder, A. „Paul Friedeborn, Opis Miasta Szczecina, Oprac. I przekł. Agnieszka Borysowska, Warszawa 2016 [notka]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, T. 68, nr 2, sierpień 2020, s. 254-6, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2392.