Jędrzejewska, S. „Analizy trwałych izotopów a Problem Pochodzenia Słowian. Zarys Metod I Pytania O Perspektywy Badawcze”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 68, nr 3, październik 2020, s. 399-14, doi:10.23858/KHKM68.2020.3.007.