Klonder, A. „Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie Na Lubelszczyźnie, Lublin 2019 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 68, nr 3, październik 2020, s. 428-33, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2493.