Majewski, M. Łukasz. „Młynarstwo I Piekarstwo W Piotrkowie W XVI–XVIII Wieku”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, T. 68, nr 4, grudzień 2020, s. 533-54, doi:10.23858/KHKM68.2020.4.005.