Klonder, A. „Wojciech Tygielski, W podróży Po Europie. Studia Z dziejów Kultury nowożytnej, Red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 68, nr 4, grudzień 2020, s. 613-4, https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2510.