Związek, T. „Mechanizmy Poboru podatków Nadzwyczajnych Na początku XVI W. Na przykładzie Kaliskich rejestrów Poborowych”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 1, czerwiec 2022, s. 3-33, doi:10.23858/KHKM70.2022.1.001.