Getka-Kenig, M. „Zagadnienia Budownictwa Cywilnego W Pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego Okresu Konstytucyjnego (1815–1830)”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 70, nr 1, czerwiec 2022, s. 51-70, doi:10.23858/KHKM70.2022.1.003.