Wyczółkowski, D. „Średniowieczny kościół Świętego Wojciecha Na Zawodziu W Kaliszu — Badania I Interpretacje”. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 69, nr 2, październik 2021, s. 143-60, doi:10.23858/KHKM69.2021.2.001.